Korporátní dluhopis

Korporátní dluhopisy emitují společnosti za účelem získání kapitálu pro svou činnost – modernizaci, rozšíření provozu, ale i k zamezení bankrotu. Korporátní dluhopisy charakterizuje odlišná míra rizikovosti a tím i velikost úroků.

Výnos z korporátních dluhopisů se pohybuje mezi 6 – 15 procenty. Všeobecně jsou vnímány jako méně rizikové než akcie nebo komodity. Tento způsob investování je stále populárnější i v České republice, což ji posouvá k zemím s rozvinutější ekonomikou (Německo, USA).

Dluhopisy podle emitenta mohou být ještě státní, komunální (municipální), bankovní nebo v podobě pokladničních poukázek.

Korporátní versus státní dluhopis

Dluhopis je závazek emitenta vůči věřiteli, zjednodušeně řečeno půjčka. Jeho úrok odpovídá výši rizika (důvěryhodnosti emitenta). Proto mají korporátní dluhopisy podstatně vyšší úrok než státní.

Základní riziko dluhopisu je nesplacení, a právě to musí věřitel odhadnout. Investice je vždy kompromis mezi výnosem, rizikem a likviditou.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]