Kreditní karta

Historie moderních kreditních karet

První bankovní společností, jež emitovala moderní kreditní kartu, byla v roce 1958 Bank of America, resp. její dceřiná společnost BankAmericard (nyní známá pod jménem VISA).

První bankovní společností, jež emitovala moderní kreditní kartu mimo území USA, byla v roce 1966 britská Barclaycard.

Jak kreditní karta funguje

Původním principem kreditní karty bylo navázat na úspěch karet emitovaných společností Diners Club, která prostřednictvím svých karet umožňovala spotřebitelům v USA (později i v jiných státech světa) platit kartou u různých společností. Tato myšlenka byla ve své době přelomovou, kdy plně nahradila papírové kupóny emitované jednotlivými společnostmi (tyto kupóny měly podobu dárkového poukazu či potvrzení o úložce peněz, která majitele opravňovala k nákupu zboží či služeb v předem určené částce v kterékoliv pobočce společnosti, jež tento poukaz vystavila. Dnes tyto poukazy známe jako klasické dárkové poukazy emitované jednotlivými obchodníky).

Myšlenka a obliba kreditních karet se rychle rozšířila zejména v anglosaském světě, kde ji banky poskytovaly nejdříve vysoce bonitním klientům s dobrým úvěrovým hodnocením (tj. bylo u nich velmi nízké riziko neschopnosti splatit dlužnou částku).

Dnes kreditní karty plní svůj původní účel, tj. slouží ke krátkodobému úvěrování, kdy držitel kreditní karty čerpá předem stanovený úvěrový limit, který v předem stanoveném období jednorázově splatí. V rámci tohoto předem stanoveného období čerpá majitel kreditní karty peníze z revolvingového úvěru (úvěrového limitu) s nulovým úrokem (tzv. bezúročné období). Ovšem, v případě, že majitel kreditní karty peníze včas nevrátí, je mu zpravidla dlužná částka úročena úrokovou sazbou 15 % p.a. a více.

Kromě toho, že slouží jako platební nástroj za použití předem stanoveného úvěrového limitu, jsou s kreditními kartami v čím dál větší míře spojovány různé bonusy, např. bonus v podobě částečného cash backu (majitel kreditní karty získá část peněz placených kartou zpět a to buď na účet kreditní karty, či v podobě bonusu na jiném finančním produktu, např. doplňkovém důchodovém spoření, spořicím účtu apod) či slevy v rámci věrnostních programů (např. věrnostní klub Sphere), kdy klient bez ohledu na utracenou částku a frekvenci užívání karty získává nárok na slevy u smluvních partnerů tohoto věrnostního programu (těmito partnery jsou nejčastěji: prodejci spotřebního zboží, restaurace a společnosti navázané na turistický ruch).

Kromě toho mohou být kreditní karty vázány na výhody spojené s konkrétní společností, s jejíž kooperací byla kreditní karta vydána, např. kreditní karta CITI ČSA (za peníze utracené kartou získává majitel bonus v podobě volných mílí), Shell MasterCard (sleva na pohonné hmoty společnosti Shell)