Kreditní obrat

Součet všech příchozích plateb na finanční produkt.