Kupní opce

Označována také jako call opce opravňuje držitele nakoupit podkladové aktivum za předem stanovenou cenu do předem stanoveného data.