Kupní smlouva

Jedná se o dvoustranný právní úkon, kdy obě strany souhlasí se stanovenými podmínkami. Na jedné straně prodávající se zavazuje prodat předmět koupě v určitý čas. Na druhé straně se kupující zavazuje převzít daný předmět a zaplatit za něj stanovenou kupní cenu. Zvláštním případem kupní smlouvy je směnná smlouva, při které kupující za předmět neplatí, ale vyměňuje věc za jinou věc.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]