Lidský kapitál

Souhrn všech dovedností, schopností, talentů, zkušeností, inteligence, výcviku, úsudku a vědomostí člověka nebo skupiny lidí se označují jako lidský kapitál.  Všechny tyto zdroje představují celkovou kapacitu, která může být využita k dosažení cílů určité skupiny, podniku nebo i státu. Smyslem teorie lidského kapitálu je zachytit jedinečnou kombinaci biologických, psychologických, kulturních a sociálních faktorů a jejich vlivu na ekonomiku. Rozvíjení lidského kapitálu probíhá podle mnohých teorií především pomocí investic do vzdělávání a vzhledem k roli lidského kapitálu při zvyšování produktivity, počtu inovací a podílu na ekonomickém růstu jako celku, vyzdvihují důležitost státních dotací do programů vzdělávání a rozvoje pracovních dovedností. Ve spojitosti s lidským kapitálem se vyskytuje také pojem „odliv mozků“, čímž se myslí odchod lidského kapitálu (tzn. lidí) do zahraničí, jež si s sebou nesou nabytý soubor kvalit, které může nová cílová země poté využívat, aniž by do jejich rozvoje musela předtím nějak investovat.