Likvidace pojistné události

Je náplní práce likvidátora, jejímž cílem je správně a rychle vyřídit záležitosti spojené s pojistnou událostí.