Limit plnění

Představuje horní hranici plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku. Obvykle se vztahuje na pojištěná rizika, při pojištění odpovědnosti nebo na soubor pojištěných věcí.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]