Lombardní sazba

Úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje komerčním bankám krátkodobé úvěry zajištěné movitými věcmi (tzv. lombardní úvěr). Lombardní úroková sazba je nástrojem, pomocí kterého centrální banka řídí objem likvidity v oběhu.