Loro účet

Cizí účet, založený buď bankou (A) v jiné bance (B), nejčastěji vedený v tuzemské měně pro jinou zahraniční banku, nebo účet, na který komisionář zaznamenává převzetí zboží do komise, jeho prodej a náklady s tímto spojené.