Magický čtyřúhelník

Magický čtyřúhelník je hodnocení výkonnosti ekonomiky založený na 4 faktorech (viz níže), kdy každý z těchto faktorů může hrát jinou roli. Metoda magického čtyřúhelníku zároveň pomáhá odhadnout finančním trhům budoucí politická rozhodnutí v zemi (váhy jednotlivých faktorů se liší nejen v čase, ale i mezi jednotlivými regiony ve stejném čase).

4 faktory magického čtyřúhelníku:

 • ekonomický růst
 • míra zaměstnanosti
 • cenová stabilita
 • ekonomická rovnováha

Nevýhodou metody magického čtyřúhelníku je, že jednotlivé faktory lze počítat různými způsoby. Všeobecně však platí, že

 • ekonomický růst = meziroční růst HDP
 • míra zaměstnanosti = (počet registrovaných nezaměstnaných / počet zaměstnaných občanů + počet nezaměstnaných občanů) * 100
 • cenová stabilita = míra inflace
 • ekonomická rovnováha = stav obchodní bilance vprocentech nominálního HDP

Metoda magického čtyřúhelníku může být rozšířena na:

 • magický pětiúhelník
 • magický šestiúhelník
 • magický sedmiúhelník
 • magický osmiúhelník

 

Tyto varianty zahrnují kromě výše 4 uvedených faktorů:

 • spravedlivost rozdělení příjmů
 • stav veřejných rozpočtů
 • vliv na životní prostředí
 • stav pracovních podmínek

 

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/Magisches_Viereck

Grundlagen der Makroökonomie

http://www.gevestor.de/details/magisches-viereck-eine-entzauberung-der-vier-ecken-663265.html