Magický čtyřúhelník

Je nástroj hodnocení výkonnosti ekonomiky, který hodnotí 4 faktory. Ekonomický růst (G), kterým se rozumí meziroční růst HDP, plná zaměstnanost (U), která je definována jako průměrná roční míra nezaměstnanosti, stabilita cenové hladiny (P), o které vypovídá průměrná roční míra inflace a ekonomická rovnováha (B), která se měří jako stav obchodní bilance (přebytek nebo schodek) v procentech nominálního HDP.

[Celkem:1    Průměr:3/5]