Marže

Zjednodušeně řečeno je marže rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží. Vyjadřuje se buď absolutně nebo v procentech. Specifickým druhem je potom hrubá marže, což je rozdíl mezi tržbami a náklady prodaného zboží, resp. tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků. Zisk není totéž co marže. Zisk je marže zmenšená o náklady spojené s prodejem zboží nebo služeb.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]