Mezní užitek – definice, příklady, graf

Mezní užitek představuje rostoucí uspokojení potřeb spotřebitele z rostoucího množství zboží či služeb. Mezní užitek může být nulový (s rostoucím množstvím zboží či služeb neroste uspokojení spotřebitele), pozitivní (s rostoucím množstvím zboží či služeb roste uspokojení spotřebitele) a negativní (s rostoucím množstvím zboží či služeb klesá uspokojení spotřebitele.

 

Příklady nulového, pozitivního a negativního mezního užitku

nulový mezní užitek

  • akční nabídka ubytovacího zařízení, kdy získáváte 1 noc zdarma při zakoupení ubytování na 2 noci v případě, kdy se v daném městě zdržíte pouze 2 noci, tj. 1 noc zdarma pro Vás nemá žádnou hodnotu
  • zvýhodněná nabídka mobilního operátora, kdy k zakoupenému kreditu zdarma získáte mobilní data v době, kdy nemáte žádné zařízení, které by tato mobilní data využilo

pozitivní mezní užitek

  • speciální nabídky pro pravidelné zákazníky. Např. za každých 10 pizz 1 pizza zdarma
  • nabídka nápoje zdarma k dennímu menu

 

negativní mezní užitek

  • negativní mezní užitek
  • nadměrné užívání léků, kdy může dojít k předávkování, tj. negativnímu vlivu na zdraví člověka
  • nadměrně dlouhý pobyt v sauně, který v jistém bodě ztrácí své benefity (podpora imunitního systému) a naopak zvyšuje riziko dehydratace, nevolnosti apod.

Klesající mezní užitek

Zákon klesajícího mezního užitku počítá s tím, že s růstem objemu spotřebovávaného zboží či služeb postupně klesá mezní užitek. Například, každá sklenice vody představuje pro žíznivou osobu menší pozitivní mezní užitek (nejvyšší pozitivní mezní užitek má první sklenice vody).

Zákon rovnosti mezního užitku

Spotřebitel porovnává, jaký užitek mu přinese zboží či služba. Racionálně smýšlející spotřebitel zvyšuje objem spotřeby určitého zboží či služby do bodu, kdy se získaný užitek přesně rovná prostředkům vynaloženým na koupi zboží či služby.

Zákon rovnosti mezního užitku pak říká, že mezní užitek každého zboží či služby se rovná meznímu užitku poslední hodnoty (často vyjádřené penězi) vynaložené na jejich pořízení.

Mezní užitek výpočet

Výpočet mezního užitku probíhá za pomoci tabulky se 3 sloupci, kdy první sloupec obsahuje množství spotřebovávaného zboží či služby, druhý sloupec obsahuje hodnotu celkového užitku (hodnota definovaná uživatelem, není pevně stanovena) při množství uvedeném v prvním sloupci. Třetí sloupec obsahuje hodnotu mezního užitku, který je výsledkem dělení: celkový užitek / cena 1 ks zboží či služby, viz tabulka níže

Hodnota 1 ks zboží či služby = 20 Kč

Množství

Celkový užitek Mezní užitek

1

100 5

2

80

4

3

60

3

4 40

2

5 20

1

 

Mezní užitek graf

Z výše uvedené tabulky lze v programu Excel snadno vytvořit graf znázorňující mezní užitek. Pro křivku grafu vyberte hodnoty ve sloupci „mezní užitek“, pro vodorovnou osu vyberte hodnoty v prvním sloupci (množství) a pro svislou osu hodnoty z druhého sloupce (totální užitek). Hodnoty z druhého sloupce do grafu dostanete tak, že kliknete v oblasti svislé osy pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberete „formát osy“, následně definujete minimální a maximální hodnotu, plus hodnotu minimální jednotky, v našem případě:

  • maximální hodnota = 100
  • minimální hodnota = 20 (pro lepší vykreslení doporučujeme použít hodnotu 0)
  • hodnota minimální jednotky = 10
mezní užitek - graf

Mezní užitek – graf

 

Zdroje:

Investopadia

Khanacademy.org

Economicshelp.org