Mikroekonomie

Mikroekonomie je věda zaměřená na jednotlivce (osoby), firmy a státem zřízené subjekty, které jsou aktivně činné v ekonomice jako takové. Úkolem mikroekonomie je zkoumat chování jednotlivých subjektů (viz výše), konkrétně:

 • o co usilují
 • jak svého cíle dosahují, tj.
  • jaké zdroje a v jakém množství používají
  • jakým způsobem se vyrovnávají s nedostatkem zdrojů
 • jak se vypořádávají s konkrétními překážkami a příležitostmi

Dalším cílem mikroekonomie je zjistit, jak jednotlivé subjekty ovlivňují ekonomiku jako celek a na druhou stranu, jak jednotlivé faktory ovlivňují chování jednotlivých subjektů. Mezi hlavní body zájmu v tomto směru patří:

 • jednotlivé firmy (teorie firmy)
 • pracovní trh
 • výrobní faktory
 • chování spotřebitele (teorie spotřebitele)
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]