Mimořádné pojistné

Částka hrazená pojistníkem jednorázově či pravidelně nad rámec běžného pojistného. Mimořádné pojistné je možné vkládat kdykoliv v průběhu trvání pojištění. Stejně tak je možné částku naspořenou z vkladů na mimořádném pojistném kdykoliv ze smlouvy o pojištění vybrat.