Minimální mzda

Zákonem stanovená částka, kterou musí zaměstnavatel vyplatit v penězích svému zaměstnanci za řádně odvedenou práci.