Míra inflace

Je ekonomickým ukazatelem, který vypovídá o růstu cenové hladiny. Míra inflace se obvykle měří za rok, čtrtletí, měsíc nebo i kratší dobu. Je uváděna v procentech.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]