Místní příslušnost

Místní příslušnost v právu vyjadřuje, který orgán veřejné moci (úřad či soud) projedná danou věc. Nepodléhá obecným pravidlům: může ji určit správní obvod obecního úřadu, v němž někdo spáchal přestupek, nebo třeba obvod soudu, ve kterém se nachází sporná nemovitost atd.

Příslušnost v právu je také věcná (např. daň vyměřuje finanční úřad) a funkční (několik stupňů soudů). Pouze ten orgán veřejné moci, který je příslušný místně, věcně i funkčně, může vydat zákonné rozhodnutí. U závažných vad příslušnosti by mohlo být rozhodnutí nulitní (bez právních účinků), a to i tehdy, pokud by proti němu nikdo nepodal opravný prostředek.

Spory o příslušnost

Sporné případy jsou tzv. kompetenčními spory:

  • negativní kompetenční spor: věcí se nechce zabývat žádný orgán veřejné moci
  • pozitivní kompetenční spor: pravomoc si přisvojuje několik orgánů

Kompetenční konflikty podléhají zvláštní proceduře, v níž je věc předložena nejbližšímu společnému nadřízenému orgánu veřejné moci, příp. soudu.