Modelový výpočet mzdy aneb Co lze vyčíst z výplatní pásky

By | 24.4.2016

Výplatní pásky zaměstnanců se podle způsobu účtování jednotlivých firem mírně liší, ale na všech figuruje hrubá a čistá mzda. S pomocí modelového příkladu si ujasníme, co tyto základní a s nimi související položky výplatních pásek obsahují.

Hrubá měsíční mzda, která se obvykle uvádí v pracovní smlouvě, je součtem základní mzdy, tarifu za svátek, náhrady dovolené a odměn. V našem příkladu ji pobírá Martin Novotný a v aktuálním měsíci mu vyšla na 23 500 Kč. (Minimální mzda je pro rok 2016 stanovena ve výši 9 900 Kč.)

Martin má nárok na základní slevu na poplatníka (24 840 Kč za rok, tedy 2 070 Kč za kalendářní měsíc). Nemá slevu na invaliditu ani studium, není držitelem průkazu ZTP-P, ale uplatňuje slevu na dani pro 2 děti vyživované ve společně hospodařící domácnosti (2 434 Kč za příslušný měsíc). Výpočet se vztahuje k pravidlům platícím od roku 2015, podle nichž lze uplatnit slevy ve výši 13 404 Kč ročně pro 1. dítě vyživované ve společně hospodařící domácnosti, 15 804 Kč ročně pro 2. dítě a 17 004 Kč pro 3. a každé další dítě (na děti s průkazem ZTP se uplatňuje dvojnásobné daňové zvýhodnění).

Martinova výplatní páska zahrnuje položky:

  • hrubá mzda: 23 500 Kč
  • zdravotní pojištění zaměstnance: 1 058 Kč (4,5 %)
  • sociální pojištění zaměstnance: 1 528 Kč (6,5 %)
  • celková sleva na dani: 2 070 Kč
  • daňové zvýhodnění na 2 děti bez ZTP: 2 434 Kč
  • superhrubá mzda neboli dílčí měsíční základ daně: 31 500 Kč (hrubá mzda navýšená o 9 % zdravotního a 25 % sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem – představuje celkové mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance)
  • záloha na daň: 4 725 Kč (15 % ze základu daně)
  • záloha na daň snížená o slevy a zvýhodnění: 221 Kč (odvádí se státu)
  • čistá mzda neboli částka k výplatě, která přijde Martinovi na účet: 20 693 Kč (hrubá mzda po odpočtu zákonných srážek – zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance, zálohy na daň z příjmů a případných dalších odvodů)

Na příkladu výplatní pásky Martina Novotného vidíme, že slevy na děti jsou skutečně vítaným obohacením rodinného rozpočtu. Podle statistik má Česká republika v porovnání s jinými státy nadstandardní daňové zvýhodnění pro rodiče s dětmi.

Z hlediska administrativy je pro Martina výhodné i to, že má příjmy ze zaměstnání u jediné firmy. Proto u zaměstnavatele pouze vyplní a podepíše prohlášení k dani z příjmů a on mu každý měsíc zajistí zúčtování výplaty a každý rok i podání daňového přiznání. Pokud by měl Martin ještě další příjmy, např. z podnikání nebo pronájmu, podával by daňové přiznání sám.