Monetarismus

Myšlenkový směr, jenž zdůrazňuje úlohu státu při kontrole množství peněz v oběhu, se nazývá monetarismus. Zastánci monetarismu věří, že změny peněžní zásoby v ekonomice mají rozhodující vliv na její výstup v krátkém období a na úroveň cenové hladiny v období dlouhém. Zároveň tvrdí, že cílů monetární politiky se dá nejlépe dosáhnout pomocí řízeného růstu peněžní zásoby, spíše nežli pomocí diskrečních opatření.

Za nejvýznamnější osobnost monetarismu je považován americký ekonom a držitel Nobelovy ceny za ekonomii, Milton Friedman. Podle monetaristů jsou hlavní příčinou změn v ekonomice peníze, zatímco podle keynesiánců (jiná ekonomická škola) jsou peníze jen výsledkem její činnosti. Nabídku peněz neboli peněžní zásoby považují monetaristé za hlavní zdroj ekonomického růstu, ale také potenciální nestability. Předpokládají proto, že pokud bude peněžní zásoba řízena a její množství se bude zvyšovat stejným tempem jako je vývoj potenciálního produktu, předejde se zvyšování inflace a povede to ke stabilnímu růstu ekonomiky. Na rozdíl od keynesiánců, kteří navrhují řídit měnovou politiku pomocí úrokové míry, považují monetaristé za správný přístup řízení pomocí kontroly množství peněz v oběhu.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]