Monetární politika

Způsob řízení měnové báze a následně úrokových sazeb ze strany centrálních bank či příslušného regulátora. Mezi nástroje monetární politiky patří úrokové sazby a povinnost bank k držení určitého objemu peněz coby rezervy.