Monopol

Je tržní strukturou, kdy na daném trhu existuje pouze jediný výrobce, který má takovou tržní sílu, že může stanovovat množství a cenu zboží dodávaného na trh. Monopol je neefektivní tržní strukturou, protože vyrábí menší objem produkce, než by bylo optimální a brání ostatním firmám vstoupit na trh.