Monopolistická konkurence

Je tržní struktua, která je typická velkým množstvím prodávajících, kteří nabízejí služby a výrobky, které jsou si blízkými substituty. Překážky vstupu do odvětví jsou téměř zanedbatelné.