Morální hazard

Jev s finančními transakcemi, kdy zúčastněný objekt (firma, jednotlivec) využívá toho, že nenese žádné či pouze omezené následky svých činů. Morálním hazardem lze v ČR nazvat i ukládání peněz do nestabilních finančních institucí, kdy střadatel spoléhá na to, že mu  jeho prostředky budou v případě bankrotu této společnosti z Fondu pojištění vkladů.