Nadstandartní přirážka

Nadstandartní přirážka je pojem užívaný v životním pojištění při oceňování zdravotního stavu pojištěného a v úrazovém pojištění pro pojištění sjednané na pojistné částky nad stanovené limity. Například po objektivním zjištění zdravotního stavu pojištěného u životního pojištění nelze přijmout za pojistné standartní, které odpovídá průměrnému zdravotnímu stavu osob stejného pohlaví a věku, ale lze je přijmout za pojistné vyšší – nadstandardní pojistné.