Nahodilá událost

Je to takový druh pojistné události, o které se předpokládá, že může, avšak nemusí nastat a ochranou proti ní je právě uzavření pojištění. Příkladem nahodilé události může být úraz nebo škoda na majetku.