Nájemce

Nájemce je ten, komu pronajímatel přenechává za úplatu věc (movitou, nemovitou), aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Uživatel – věc oprávněně užívá. Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.