Národní důchod

Je makroekonomický ukazatel, který zahrnuje velikost spotřeby, vládních nákupů a čistého vývozu spolu s čistými investicemi. Národní důchod se vypočítá pomocí výdajové nebo důchodové metody.