Nárokování státní podpory

V každé smlouvě o stavebním spoření mus být uvedeno, zda účastnít nárokuje státní podporu. Podle zákona totiž smí nárokovat státní podporu pouze na jednu smlouvu. Může tedy mít na rodné číslo více smluv, ale pouze na jedné z nich se kromě úroků připisuje státní podpora. O státní podporu žádá hromadně pro všechny účastníky stavebního spoření stavební spořitelna na Ministerstvu financí po ukončení kalendářního roku. Následně přeposílá částky na vkladové účty jednotlivých klientů.