Navýšení kapitálu

Je proces, kdy vkládáním nových aktiv do podniku anebo zvyšování hodnoty již existujících aktiv dochází ke zvýšení kapitálu společnosti.