Nekalá soutěž

Nekalá soutěž využívá praktiky odporujícím poctivému jednání a může mít za cíl záměnu výrobku, služby či firmy za jiné, poškození pověsti či získání určité výhody na trhu.