Nepřímé náklady

Nepřímé náklady jsou položky, které nelze přímo přiřadit k určitému výkonu (výrobku či službě), ale musí se určitým způsobem rozpočítat. Náleží mezi ně mzdy režijních pracovníků, nájemné, energie apod. (Náklady na suroviny, polotovary, obaly a někdy i mzdy jsou oproti tomu přímé.)

Rozdělení nepřímých nákladů:

  • fixní – nezávisí přímo na objemu vyprodukovaných výrobků nebo poskytnutých služeb (např. náklady na informační technologie)
  • variabilní – závisí přímo na realizovaných výkonech a rostou úměrně s růstem objemu výrobků či služeb (např. náklady na materiál a lidskou práci související s produkcí jednotlivého výrobku nebo služby)

V praxi se nepřímé náklady označují také jako režijní. K nákladovým objektům je nelze přímo přiřadit, proto jsou jimi zatíženy v poměru, který organizace stanoví jako nejvíce odpovídající, např. podle:

  • počtu pracovníků
  • metrů čtverečních
  • stráveného času

Sledování nákladů určuje legislativa, ale firmy je mapují i v rámci manažerského účetnictví.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]