Nevýdělečně činné dítě

Dítě ve věku do 26 let, které se v rámci denního studia trvale připravuje na výkon svého budoucího povolání.