Nezaměstnanost dobrovolná

Do tohoto druhu nezaměstnanosti spadá frikční nezaměstnanost a ti, kteří pracovat nechtějí.