Nezaměstnanost

Je makroekonomickým ukazatelem, který označuje situaci, kdy ekonomicky aktivní obyvatelstvo nemá práci.