Neživotní pojištění

Dříve označována jako riziková, jsou typem pojištění, u kterých není jisté, zda pojistná událost nastane. Patří se majetková a odpovědnostní pojištění a také například úrazová pojištění či pojištění léčebných výloh.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]