Nominální HDP

Tržní cena všeho vyrobeného zboží a poskytnutých služeb v určité geografické oblasti, nejčastěji zemi, a zpravidla během jednoho roku se nazývá nominální hrubý domácí produkt. Od reálného HDP se liší tím, že pokud se ceny statků vlivem inflace či deflace změní a výstup zůstane stejný, změní se i nominální HDP. Jinými slovy ačkoliv se nezmění výstup ekonomiky, dojde ke změně nominálního HDP. Pro výpočet reálné změny výstupu ekonomiky se tak používá reálný HDP, který poměřuje ceny roku stávajícího oproti roku, jenž byl zvolen jako výchozí a tím je očistí od cenových rozdílů. Jako analogii lze použít příkladu růstu nominálních a reálných mezd, kdy pokud mzdy rostly nominálně například o 1% a inflace byla 3%, mzdy ve skutečnosti (reálně) o 2% klesly.

[Celkem: 13    Průměr: 3.6/5]