Nominální mzda

Nominální (průměrná hrubá měsíční) mzda zahrnuje množství peněz za vykonanou práci před zdaněním, tedy snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Český statistický úřad započítává do nominální mzdy základní mzdy a platy, příplatky a doplatky, odměny, náhrady a jiné složky mzdy nebo platu, které jsou zúčtovány k výplatě (bez náhrad za pracovní neschopnost nebo karanténu). Údaje o vývoji průměrných mezd zpracovává z podnikových výkazů a zveřejňuje je každé čtvrtletí.

Medián mezd a vztah mezi nominální a reálnou mzdou

Průkaznější než nominální mzda, kterou zkreslují příjmy nejlépe placených zaměstnanců, je ukazatel medián mezd. Představuje mzdu zaměstnance, která se při seřazení od největší po nejmenší nachází přesně uprostřed. Oproti nominální (průměrné) mzdě tak daleko lépe odráží skutečnost. „Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr,“ vysvětluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Nominální mzda ve vztahu ke spotřebitelským cenám, tedy očištěná o inflaci, je potom reálná mzda. Ta představuje kupní sílu obyvatelstva a měří se jako poměr nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen. Oproti nominální mzdě je reálná mzda lepším ukazatelem z časového i mezinárodního hlediska srovnávání. Není totiž natolik podstatné číslo na výplatní pásce, ale to, co jsou lidé schopni ze své měsíční či celoroční mzdy pořídit.

Ekonomickou realitou bývá, že i při růstu nominálních mezd klesají reálné mzdy. Stává se to v situacích, kdy ceny zboží a služeb, tedy skutečné náklady obyvatel, rostou rychleji než nominální mzdy. Zde však narážíme zase na slabinu ukazatele reálná mzda, kterou je vyjádření cen zboží a služeb v tzv. spotřebním koši. Ten je sestaven uměle a nemusí vždy věrně odrážet skutečné náklady na životní potřeby.

Nominální mzda v číslech z praxe

Souvislost nominální mzdy a dalších ekonomických ukazatelů nejlépe představíme na konkrétním příkladu – statistických údajích za 4. čtvrtletí roku 2014.

Tehdy činila nominální (průměrná hrubá měsíční) mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství České republiky 27 200 Kč. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostla o 2,3 %. Ale protože spotřebitelské ceny stouply o 0,5 %, reálně se zvýšila pouze o 1,8 % (index nominálních mezd dělíme indexem spotřebitelských cen, tj. 1,023 : 1,005 = 1,018).

Medián mezd činil v tomto období 22 847 Kč, u mužů 24 847 Kč a u žen 20 552 Kč.

 

Čtěte na našem webu: Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou?

[Celkem: 4    Průměr: 3.5/5]