Obligační dividenda

Je dividenda vyplácená ve formě obligací/dluhopisů.