Obmyšlená osoba

Dle zákona o pojistné smlouvě se jedná o osobu, určenou pojistníkem v pojistné smlouvě, které v případě pojistného plnění v případě smrti vznikne nárok na výplatu tohoto plnění.