Odbytné

Částka vyplacená pojištěnci v případě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy.