Odcizení

Odcizení je takový čin, při kterém se pachatel zmocní cizí věci za účelem, aby s ní nakládal jako s věcí vlastní. Existuje pojištění pro případ odcizení, kdy se pojišťuje nejen daná věc, ale i vybavení, zásoby, peníze, cennosti a jiné hodnotné věci ve firmě, v domácnosti, atd. Ujednáním v pojistné smlouvě je možné rozšířit pojištění proti odcizení na další pojistná nebezpečí specifikovaná v pojistné smlouvě a lze rovněž sjednat doplňkové pojištění k odcizení – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalizmus). Některé pojišťovny dokonce nedělají rozdíly při plnění z vandalizmu, zda byl pachatel zjištěn či nikoli. V některých případech lze pojistit i škody vzniklé poškozením nebo zničením pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním, např. sprejerstvím.