Odpis

Vyjadřuje opotřebení investičního majetku za určité období v penězích. Odpisy jsou významným zdrojem financování. Odpisy se dělí na daňové a účetní.