Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce představuje zákonného garanta odborné způsobilosti:

  • podnikatele, který je fyzická osoba a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti,
  • podnikatele, který je právnická osoba, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek jejich provozování.

Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování všech předpisů. Vůči podnikateli (maximálně čtyřem) je ve smluvním vztahu. Nesmí být členem dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu u právnické osoby, u níž vykonává tuto funkci.

U ohlašovacích živností musí podnikatel do 15 dnů oznámit živnostenskému úřadu ustanovení i ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.

Pokud přestane odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje podmínky, musí podnikatel do 15 dnů ustanovit jiného odpovědného zástupce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí zároveň prokázat, že o tom předem písemně informoval podnikatele.

Odpovědného zástupce může podnikatel ustanovit i dobrovolně.