Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, kterým jedna ze stran smlouvy projevuje vůli k ukončení smluvního vztahu. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo ujednaných ve smlouvě. Zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy jsou tyto: porušení povinnosti, prodlení či očekávané porušení povinnosti alespoň jedné ze stran.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]