Odúmrť

Odúmrtí se rozumí situace, kdy majetek zůstavitele, který neměl podle zákona ani závěti žádného dědice, připadá státu bez uskutečnění dědického řízení.