Co je OECD

By | 10.6.2014

Jak by se mělo mezi státy v současnosti obchodovat? Ideální by bylo, kdyby se navzdory hranicím obchodovalo bez jakýchkoli omezení, cel či kvót. Mělo by to být stejné, jako když investujete a vyděláváte ve své zemi. To je cílem OECD neboli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Usiluje o osvobození kapitálu a služeb od všech omezení nejen v rámci členských zemí OECD, ale i u zemí, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky a chtějí se řídit pravidly OECD. Mohou to být jak bohaté, tak i rozvojové státy. Tato liberalizace trhu by podle OECD měla vést k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

OECD nesouvisí se vznikem ani rozvojem Evropské unie. OECD vznikla v roce 1961 na základech původní organizace zřízené pro administraci Marshallova plánu, jenž měl pomoci evropským zemím poničeným 2. světovou válkou. Členy OECD je 34 států světa, většinou evropských, ale je tam také USA, Japonsko, Jižní Korea nebo Chile. Česko se členem OECD stalo v roce 1995. S OECD také úzce spolupracuje Evropská unie, která má u této organizace stálou delegaci.

 

OECD vytvořila Kodex o pohybu kapitálu a Kodex o pohybu neviditelných operací, kam spadají služby. Tyto kodexy neboli soubory pravidel jsou právními nástroji, které zavádějí pravidla chování pro členské země.  Jsou pro ně závazná a státy je musí začlenit do své legislativy. OECD tvrdí, že volný pohyb kapitálu, investic a služeb přes národní hranice je motorem hospodářského růstu,

 

zaměstnanosti a rozvoje. Pomáhá rozvíjet konkurenci a efektivitu produkce, z níž profitují zákazníci. Firmy díky této spolupráce získávají finanční zdroje a technologické inovace.

OECD se však nestará jen o ekonomický rozvoj, ale je aktivní v dalších odvětvích společenského života, například v ochraně životního prostředí a sociální problematice. Vytváří prostředí, kde mohou vlády jednotlivých zemí vzájemně porovnávat svoje zkušenosti s různými typy politik, hledat odpovědi na běžné problémy, seznamovat se s dobře fungující praxí či koordinovat domácí a zahraniční politiku. Důležitou činností OECD je sbírání a shromažďování statistických dat a vytváření různých analýz z ekonomické i politické oblasti.

 

Nové členské země OECD jsou však na rozličné ekonomické i politické úrovni a nemohou okamžitě plnou liberalizaci zavést. Mohou proto uplatnit různé výhrady k jednotlivým položkám kodexů, které se vážou k určitým transakcím. Snahou však je postupně tyto výhrady odstranit a zavést úplnou liberalizaci trhu. Česká republika při vstupu do OECD například uvedla výhrady k právu nakupovat pozemky cizími firmami, k některým postupům s nakládání s odpady, finančním a pojišťovnickým transakcím. Do své legislativy je zavádí postupně.

 

[Celkem: 1    Průměr: 4/5]