Ohlašovací živnosti

Do této kategorie spadají živnosti, jejichž provozování stačí pouze ohlásit a dají se osvědčit výpisem ze živnostenského rejstříku.