Opční prémie

Opční prémie je cena zaplacená kupujícím opce za právo koupit nebo prodat podkladové aktivum podle předem stanovených podmínek.