Operativní leasing

Je typem leassingu, při kterém platíme pronájem movité věci s tím, že po jeho skončení majetek nepřechází do vlastnictví nájemce, ale zůstává majetkem pronajímatele. Výhodou tohoto typu leasingu, i když bývá dražší je to, že se o pronajímanou věc nemusíme starat my, ale servis a údržbu zajišťuje pronajímatel. Často se využívá například v případě firemních automobilů.